logo

BERICHT voor Bezoekers van de Website.

Onderwerp: De Zuivelfabriek, centrum voor kunst- en cultuureducatie, sluit zijn deuren
Datum: 01 april 2017

Hogere kosten en minder cursisten nopen De Zuivelfabriek tot sluiting.

"Door de sterk gegroeide kosten in de jaren 2014/2016 en de teruglopende instroom van nieuwe leerlingen, is er onvoldoende financieel perspectief." Dat is de conclusie van het interim bestuur van Stichting de Zuivelfabriek, centrum voor kunst- en cultuureducatie te Udenhout. Per 31 maart 2017 is de stichting opgeheven.

Aan dit besluit is een proces van zo’n anderhalf jaar voorafgegaan. In deze periode is de raad van toezicht geconsulteerd, is de administratie doorgelicht, zijn verkennende gesprekken gevoerd met bestaande en met potentiële partners en is gesproken met toeleveranciers, subsidiënten en docenten.

"Geen van de verkende scenario’s bleek haalbaar. Althans niet zonder subsidies" is de conclusie van het interim bestuur.

De contracten met de docenten zijn met ingang van 1 april 2017 ontbonden. De docenten hebben te kennen gegeven de beëindiging te betreuren, maar ook begrip te hebben voor het feit dat in de huidige situatie een andere keuze niet mogelijk was. De Zuivelfabriek was op meerdere locaties in de regio actief.

Voor de leerlingen wordt door de docenten voor de locatie Udenhout gezocht naar een passende oplossing. Met cultuurhuis De Peppel zijn daarover gesprekken gevoerd, de uitkomst daarvan wordt direct met de leerlingen door de docenten gecommuniceerd. Voor de overige locaties is geen verandering nodig, locaties, dagen en tijden blijven hetzelfde.

Het interim bestuur van Stichting de Zuivelfabriek heeft er vertrouwen in dat de docenten prima in staat zijn om hun nieuwe werkzaamheden in zelfstandigheid uit te voeren en wenst hen daarmee heel veel succes.